Сурови ядки

 • Нашите сурови ядки
 • Разфасовки
 • Ревюта от клиенти
 • Направи запитване
Нашите сурови ядки
woman-with-shopping-bag

Нашите ядки са подбрани с внимание и грижа, за да ви предоставим най-качествените и най-вкусни продукти.

Нашата мисия е да ви осигурим селекция от вкусни и хранителни продукти, които ще направят вашите клиенти щастливи и удовлетворени. Ние сме посветени на качеството и гарантираме, че всеки продукт, който предлагаме, преминава през строг контрол за качество и вкус.

Предлагаме разнообразие от сурови ядки, включително бадеми, лешници, кашу, фъстъци, бразилски орех, макадамия, пекан, кедрови ядки, шам фъстък, орехи и много други. Всеки вид ядка има своя собствен характерен вкус и текстура, които ще удовлетворят различните вкусове на вашите клиенти.

Нашите ядки се отличават със свежест, качество и високо съдържание на хранителни вещества.

Защо да изберете нашите сурови ядки?

 • Качество без компромис - вашите клиенти заслужават най-доброто.
 • Създайте уникално предимство във вашия асортимент.
 • Най-добрия вкус и високи хранителни стойности.
 • Предоставете здравословен избор на вашите клиенти.
 • Ние разбираме вашия бизнес - качество и надеждност при всяка поръчка.

Разфасовки
Създадохме различни опаковки, предлагайки ви възможността да изберете точно това, от което имате нужда.

Вниманието към детайла е ключово във вашия бизнес, и ние го разбираме. Затова предлагаме разнообразие от опаковки, съобразени с различните изисквания на търговците.

За тези от вас, които предлагат малки разфасовки, предлагаме опаковки от 100 гр. и 200 гр., които са удобни и функционални, гарантирайки, че вашите клиенти имат възможността да закупят точното количество, което искат.

А за търговците, предоставящи сурови ядки насипно, нашите опции от 500 гр. и 1 кг. са идеални. Разбира се имаме и по-големи количества като 5 кг., 10 кг., 20 кг. и други. С широкия избор от разфасовки, покриващи абсолютно всички видове наши сурови ядки се стараем да удовлетворим изискванията и предпочитанията на всички наши търговски клиенти, предоставяйки им възможността да предложат на своите клиенти най-добрите продукти в точното количество и опаковка, която те търсят.

Какви предимства имат различните разфасовки?

 • Лесно можете да удовлетворите различните желания на вашите клиенти.
 • Имате възможност за по-широка гама от продукти в магазина ви, което привлича различни видове клиенти.
 • С нашите разфасовки, можете да контролирате количеството и да оптимизирате инвентара си.
 • Различните разфасовки отразяват динамиката на съвременния търговски свят.
 • С нас, гъвкавостта и професионализмът винаги са на лице.

Ревюта от клиенти

Качествени и винаги пресни

С нашето сътрудничество с вас, ние несъмнено сме открили най-добрия доставчик на качествени продукти! Благодарим ви за вашата надеждност и отлично обслужване.

100% Препоръчвам

Без колебание препоръчвам вашите ядки и сушени плододве. С 100% увереност мога да кажа, че сме намерили надежден и невероятно качествен партньор. Надяваме се да продължаваме да работим все така добре заедно.

Най-добрите ядки на пазара!

Без съмнение, че вашият асортимент на ядки е най-добрият на пазара! Качеството, вкусът и разнообразието на продуктите ви просто ни впечатлиха.

Направи запитване

Готови сме да отговорим на всички ваши въпроси. Изпратете запитване сега.

  • Our Raw Nuts
  • Packs
  • Testimonials
  • Order Enquiry
  Our Raw Nuts
  woman-with-shopping-bag

  Our nuts are selected with care and attention to provide you with the best quality and tastiest products.

  Our mission is to provide you with a selection of delicious and nutritious products that will make your customers happy and satisfied. We are dedicated to quality and ensure that every product we offer goes through strict quality and taste control.

  We offer a variety of raw nuts including almonds, hazelnuts, cashews, peanuts, brazil nuts, macadamia nuts, pecans, pine nuts, pistachios, walnuts and more. Each type of nut has its own distinctive taste and texture that will satisfy the different tastes of your customers.

  Our nuts stand out for their freshness, quality and high nutrient content.

  Why choose our raw nuts?

  • Quality without compromise - your customers deserve the best.
  • Create a unique advantage in your assortment.
  • The best taste and high nutritional values.
  • Provide healthy choices to your customers.
  • We understand your business - quality and reliability in every order.

  Packs
  We have created a variety of packages, offering you the opportunity to choose exactly what you need.

  Attention to detail is key in your business, and we understand that. That's why we offer a variety of packages tailored to the different requirements of traders.

  For those of you who offer small cuts, we offer 100g and 200g packs that are convenient and functional, ensuring your customers have the option to purchase the exact amount they want.

  And for traders providing raw nuts in bulk, our 500g and 1kg options are ideal. Of course we also have larger quantities such as 5 kg, 10 kg, 20 kg and others. With a wide selection of cuts covering absolutely all types of our raw nuts, we try to satisfy the requirements and preferences of all our commercial customers, giving them the opportunity to offer their customers the best products in the exact quantity and packaging they are looking for.

  What are the advantages of different cuts?

  • You can easily satisfy the different wishes of your customers.
  • You have the option of a wider range of products in your store, which attracts different types of customers.
  • With our cuts, you can control quantity and optimize your inventory.
  • The different cuts reflect the dynamics of the modern commercial world.
  • With us, flexibility and professionalism are always on the face.

  Testimonials

  Качествени и винаги пресни

  С нашето сътрудничество с вас, ние несъмнено сме открили най-добрия доставчик на качествени продукти! Благодарим ви за вашата надеждност и отлично обслужване.

  100% Препоръчвам

  Без колебание препоръчвам вашите ядки и сушени плододве. С 100% увереност мога да кажа, че сме намерили надежден и невероятно качествен партньор. Надяваме се да продължаваме да работим все така добре заедно.

  Най-добрите ядки на пазара!

  Без съмнение, че вашият асортимент на ядки е най-добрият на пазара! Качеството, вкусът и разнообразието на продуктите ви просто ни впечатлиха.

  Order Enquiry

  We are ready to answer all your questions. Send an inquiry now.